Betingelser

1. Tilmelding

 • Når du tilmelder dig et kursus hos Institut For Sikker Søfart, anerkender du samtidig vores handelsbetingelser.
 • Alle tilmeldinger betragtes som endelige og bindende, medmindre andet er specificeret heri.
 • Bekræftelse på tilmelding sendes pr. e-mail inden for 48 timer efter modtagelse af din tilmelding.

2. Betalingsbetingelser

 • Kursusgebyret skal betales senest 8 dage efter kurset er afholdt.
 • Ved for sen betaling forbeholder Institut For Sikker Søfart sig retten til pålægge gebyrer efter pågældende lovgivning.

3. Afbestillingsbetingelser

 • Ved afbestilling op til 14 dage før kursusstart opkræves et gebyr på 50% af kursusprisen.
 • Ved afbestilling under 5 dage før kursusstart opkræves et gebyr på 100% af kursusprisen.

4. Ændringer og aflysning

 • Selvom det er sjældent, kan Institut For Sikker Søfart, grundet uforudsete omstændigheder såsom undervisers sygdom eller dårligt vejr, være nødsaget til at aflyse et kursus, eventuelt med kort varsel. Vi arbejder dedikeret på at sikre, at sådanne situationer ikke opstår, og vil altid gøre vores yderste for at informere kursisterne hurtigst muligt. 
 • Skulle en sådan aflysning finde sted, vil alle tilmeldte kursister modtage fuld refundering af kursusgebyret. Alternativt vil vi, hvis muligt, tilbyde en alternativ kursusdato, men deltageren er ikke forpligtet til at acceptere denne alternative dato.

5. Ansvarsfraskrivelse

 • Institut For Sikker Søfart fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader, tab eller uheld, der måtte opstå i forbindelse med kursusdeltagelse, medmindre de skyldes grov uagtsomhed eller forsømmelse fra vores side.
 • Institut For Sikker Søfart kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, driftstab eller lignende.

6. Fortrolighed og persondata

 • Alle personoplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Vi vil ikke sælge eller videregive dine oplysninger til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

7. Klageprocedure

 • Hvis du ønsker at klage over et kursus eller anden service fra Institut For Sikker Søfart, skal du sende en skriftlig klage til Søfartsstyrelsen.

8. Lovvalg og jurisdiktion

 • Disse handelsbetingelser er underlagt dansk ret.
 • Eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

9. Undervisers vurdering og kursistens adfærd

 • Enhver beslutning vedrørende en kursists egnethed til at gennemføre og bestå et kursus træffes af den tildelte underviser. Underviserens afgørelse er endelig og kan ikke anfægtes.
 • Kursister, der ankommer til kurset i en tilstand, der antyder påvirkning af alkohol, stoffer eller anden form for berusende eller hæmmende middel, vil blive nægtet adgang til kurset. I en sådan situation vil kursistens registrering blive anset for at være ‘ikke bestået’, og fuld betaling for kurset vil fortsat være gældende.
 • Kursister har det fulde ansvar for at sikre, at de ankommer til kurset i en tilstand, der gør dem i stand til at deltage fuldt ud og effektivt. Manglende evne til at deltage i kurset på grund af påvirkning vil ikke give ret til refusion eller genbooking.
 • Skulle en kursist blive bedømt som ‘ikke bestået’ ved kursets afslutning, uanset årsag, forbliver fuld betalingsforpligtelse. Underviserens beslutning om, hvorvidt en kursist består eller ikke består, er baseret på hans/hendes professionelle vurdering og kan ikke anfægtes.

10. Mødetid og påklædning

 • Alle kursister skal møde op minimum 10 minutter før kursets planlagte starttidspunkt. For sen ankomst kan resultere i, at man bliver nægtet deltagelse, og fuld betalingsforpligtelse vil fortsat være gældende.
 • Det er kursistens ansvar at medbringe og iføre sig praktisk tøj og passende skobeklædning, som er egnet til kursets aktiviteter. Manglende egnede beklædningsgenstande kan forhindre kursisten i at deltage fuldt ud i alle kursusaktiviteter, og dette kan potentielt påvirke kursistens mulighed for at bestå.