Officiel uddannelsesinstitution godkendt af Søfartsstyrelsen

Booking af kursus

Institut For Sikker Søfart

Adresse

Lautrupskaj 9, 2100 København

Telefon

+45 71 92 25 89

Mail

kontakt@ifss.dk

Booking

Jf. STCW-konventionen er det en nødvendighed for søfarende at genopfriske søsikkerhedscertifikat mindst hver 5. år.

Forudsætninger for deltagelse:
Søfolk med et gyldigt STCW A-VI/1-1 certifikat. Certifikatets varighed er 5 år fra dets udstedelsesdato.

Lovgivningsreference:
STCW A-VI/1-1: Maritim Sikkerhedstræning.